Angličina nás prenasleduje na každom kroku. V práci, na dovolenke… vykúka za každým rohom. A obvykle odpoveď YES – NO nestačí! Potrebujete vedieť slušne vyjadriť svoj názor, zaujať postoj a povedať presne , čo si o danej veci myslíte.

Začínate každú druhú vetu štýlom „I THINK“? Je to fajn, ale dá sa to zvládnuť aj lepšie. Spôsobov, ako vyjadriť svoj názor v angličtine je naozaj hodne. Vyberte si zopár fráz, ktoré sa vám hodia, osvojte si ich a zakomponujte do svojho aktívneho slovníka. Využijete ich nielen na meetingoch či pri písaní e-mailov, ale aj v bežných situáciách v osobnom živote.

Čím teda nahradiť to otrepané „I think“? Začneme od tých najjednoduchších:

In my opinion – Podľa môjho názoru

In my view – Podľa môjho názoru

From my point of view – Z môjho uhla pohľadu

From my perspective – Z môjho uhla pohľadu

My personal opinion is that… – Podľa môjho osobného názoru ; Osobne si myslím, že…

According to me  – Podľa mňa

To my mind – Podľa mňa

To my way of thinking – Podľa mňa

In my eyes – Podľa mňa

***

As far as I know – Pokiaľ viem

As far as I’m concerned – Podľa toho, čo viem

In my experience – Podľa mojich skúseností

To the best of my knowledge, … Podľa toho, čo viem; na základe mojich poznatkov

I’m not sure I’m the right person to ask, but… –  Myslím, že nie so správna osoba, ktorej by ste mali položiť túto otázku, ale…

I have very limited experience of this, but … – Nemám s tým veľa skúseností, ale…

Off the top of my head – Poviem to z hlavy; Podľa toho, čo si pamätám

***

Personally, I think / believe … – Osobne si myslím / verím

I strongly believe that… – Pevne verím, že…

I have no doubt that… – Nepochybujem o tom, že… , som si istý, že…

I’m certain that… – Som si istý, že…

I’m pretty sure that … – Som si celkom istý, že…

I’m pretty confident that … Som si celkom istý, že…

***

To be honest – Ak mám byť úprimný

I´d like to point out that… – Rád by som zdôraznil, že…

It seems to me – Zdá sa mi

What I mean is… – Čo tým myslím, je…

I´d suggest that… – Domnievam sa, že…

***

Well, it is considered that… – Myslí sa tým; Mám na mysli…

To summarise my views on the matter… – Aby som to zhrnul môj pohľad na vec…

This supports the idea that… – Toto podporuje myšlienku…

As far as I understand – Pokiaľ tomu dobre rozumiem

I might be wrong but… – Môžem sa mýliť, ale…

I’ve never really thought about this before, but … Nikdy predtým som o tom nepremýšľal, ale…

nazor-anglicky

Občas sa stane, že súhlasíte s názorom niekoho iného a týmto spôsobom si ušetríte čas s obšírnym vysvetľovaním.

I agree with the opinion of (Mr.X) – Súhlasim s názorom (niekoho iného)

My opinion was best expressed by Mr. X – Môj názor najlepšie vyjadril (niekto iný)

***

A keď už naozaj žiadny názor nemáte a neviete, čo si o tom myslieť, hodí sa toto 🙂

I have no opinion in this matter. – Nemám na to žiadny názor.

Našli ste si frázy, ktoré sú vám sympatické a ľahko s nimi vyjadríte svoj názor? Vyberte si ich viac a obmieňajte ich. Zautomatizujte si ich – s použitím ktorejkoľvek frázy tak získate pár sekúnd navyše na premyslenie toho, čo chcete ďalej povedať. Navyše, vaše anglické vety budú znieť prirodzene a oveľa príjemnejšie.

Hodia sa tieto frázy aj pre vašich priateľov? Zdieľajte ich s nimi 🙂

Komentáre

Podobné články

Pomáha ľuďom pripraviť sa na pracovný pohovor tak, aby ho zvládli ľavou zadnou a k vlastnej spokojnosti. Inšpiruje ľudí k tomu, aby chodili do práce s radosťou a ľahkosťou, a pokiaľ to tak nie je, aby mali silu to zmeniť. Je autorkou e-bookov Nehovor, že nedáš pohovor a Kľúč k úspešnému pracovnému pohovoru.

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match